Τέταρτο Κεφάλαιο στο συλλογικό έργο «Από τη Νέα Ευρώπη του Χίτλερ στην Ευρωζώνη της Μέρκελ» (Τόμος Α´) Αθήνα: Επενδυτής (2013)

Ο τίτλος του κεφαλαίου είναι «1980-1999: Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Εποχή της Άνδρωσης και της Διεύρυνσης». Το έργο αυτό πωλήθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2013, μαζί με την εφημερίδα «Επενδυτής».

Στο έργο αυτό αναλύθηκαν με κριτικό τρόπο τα ακόλουθα θέματα: α) Οι νέες διευρύνσεις της ΕΟΚ/ΕΕ και οι διαπραγματεύσεις για επέκταση «προς ανατολάς», β) Τα προγράμματα ESPRIT και ERASMUS, γ) Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, δ) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, ε) Η Ενιαία Αγορά, στ) Η Συμφωνία Σένγκεν και η πρώτη αυτοαπομόνωση της Μεγάλης Βρετανίας, ζ) Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, η) Η εμφάνιση του ευρώ και η δεύτερη αυτοαπομόνωση της Μεγάλης Βρετανίας, θ) Η θέση της Ελλάδας απέναντι στην ΕΟΚ/ΕΕ και ι) Η στάση των ΗΠΑ απέναντι στην ΕΟΚ/ΕΕ.

Βιβλιοπωλεία όπου μπορείτε να βρείτε τα βιβλία του Ιωάννη Βασιλείου

Τα βιβλία του Ιωάννη Βασιλείου μπορείτε να τα βρείτε και στο Public της Κύπρου. Παρακαλώ κλικάρετε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες

Ο Ιωάννης Βασιλείου στη Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (osdelnet)

Ο Ιωάννης Βασιλείου στο βιβλιοnet

Βιβλία του Ιωάννη Βασιλείου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Τα βιβλία του Ιωάννη Βασιλείου στο Superior Books. Παρακαλώ κλικάρετε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ