Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αθήνα: Historical Quest (2017)

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι το βιβλίο αυτό δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά λόγω οριστικής λήξης συνεργασίας μεταξύ του Δρ. Ιωάννη Βασιλείου και του εκδοτικού οίκου Historical Quest.

Η ανεργία εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί ένα από τα πλέον ακανθώδη προβλήματα που μαστίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, στην Ένωση διαρκώς παρατηρούνται υψηλά ποσοστά ανεργίας, σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων.

Το ζήτημα της ανεργίας με τις ποικίλες σημαίνουσες προεκτάσεις του και τους τομείς που συνδέονται άμεσα με αυτό, όπως λόγου χάριν η οικονομική ανάπτυξη, η παγκοσμιοποίηση, οι περιφερειακές ανισότητες, η φορολογία, η εκπαίδευση, η εγκληματικότητα, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, η βιομηχανική αναδιάρθρωση, η μετανάστευση, οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και ο ρόλος των εγχώριων πολιτικών θεσμών, απασχολεί συνεχώς κάθε σκεπτόμενο πολίτη της Ένωσης και κυρίως τους νέους.

Ο στόχος του βιβλίου είναι διπλός. Αφενός προσπαθούμε να παρουσιάσουμε με έντεχνο και όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένο τρόπο τις εν γένει δραστηριότητες της Ένωσης στα ζητήματα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων και αφετέρου να καταδείξουμε ότι πράγματι υπάρχουν λύσεις για ένα πιο αισιόδοξο αύριο, αρκεί βεβαίως να ισχύσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το βιβλίο αποτελείται από την εισαγωγή και τέσσερα επιπλέον κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1, το οποίο τιτλοφορείται «Οικονομική Κρίση, Απασχόληση, Ανάπτυξη και Επενδύσεις: Μια Σύντομη Ανάλυση», επιχειρούμε να εστιάσουμε αφενός στον τρόπο με τον οποίο η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την ΕΕ στους τρεις προαναφερθέντες κλάδους και αφετέρου στο τι ακριβώς περιλαμβάνει ο τομέας της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων.

Στο Κεφάλαιο 2, εξετάζονται τα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις». Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία.

Στο Κεφάλαιο 3, με τίτλο «Κύρια Όργανα και Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις», εξετάζεται με κριτικό μάτι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επιπλέον, αναφερόμαστε (χωρίς όμως να επεκταθούμε ιδιαίτερα) και σε συγκεκριμένους οργανισμούς της ΕΕ, οι οποίοι διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στα ζητήματα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 4, εξάγονται οι σημαντικότερες «Συμπερασματικές Παρατηρήσεις», με επιδίωξη την ικανοποιητικότερη δυνατή σύνοψη των κυριότερων σημείων της μελέτης. Αναφέρονται οι ήδη πραγματοποιηθέντες στόχοι, αναλύονται τα υπάρχοντα προβλήματα και εξετάζονται οι κυριότερες μελλοντικές προοπτικές.

Το βιβλίο αυτό έχει γίνει δεκτό από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Business site του Ιωάννη Βασιλείου στα Αγγλικά

Business site του Ιωάννη Βασιλείου στα Ελληνικά

Εδώ μπορείτε δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα βιβλιοπωλεία στα οποία πωλείται το βιβλίο.

Βιβλία του Ιωάννη Βασιλείου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Οικονομική Κρίση, Απασχόληση, Ανάπτυξη και Επενδύσεις: Μια Σύντομη Ανάλυση

Κεφάλαιο 2: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις

Κεφάλαιο 3: Κύρια Όργανα και Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις

Κεφάλαιο 4: Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία