Τα Βιβλία μου

Ο σκοπός της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ είναι να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε περιφέρ
 Η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβ
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εμπλουτισμένη δεύτερη έκδοση. Αναφέρεται στην Περιφερειακή Πο
Το Παράρτημα της Β΄ Έκδοσης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την Περιφερειακή
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους πλέον νευραλγικούς τομ
Η Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην ουσιαστικ
Η ενεργειακή απόδοση, το ενεργειακό κόστος, τα προβλήματα του εφοδιασμού, η αντιμετώπιση τ
Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» και τον κινητήριο μοχλό γ
Η επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα, αλλά και η εν γένει προαγωγή της επιστημονι
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την εποχή της γεννήσεώς της ακόμα, έχει επιδοθεί σε έναν συνεχή και