Η Επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διάστημα Αθήνα: Historical Quest (2017)

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι το βιβλίο αυτό δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά λόγω οριστικής λήξης συνεργασίας μεταξύ του Δρ. Ιωάννη Βασιλείου και του εκδοτικού οίκου Historical Quest.

Η επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα, αλλά και η εν γένει προαγωγή της επιστημονικής έρευνας για το διάστημα, αποτελούσαν ανέκαθεν επιτακτικούς στόχους. Η ορθολογική εκμετάλλευση του διαστήματος συνδέεται με ένα τεράστιο φάσμα τομέων στον πλανήτη μας, όπως η τηλεόραση, οι τηλεπικοινωνίες, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα, η κλιματική αλλαγή, η υγεία, η ανεργία, η άμυνα, η ασφάλεια, η ενεργειακή διαχείριση, η μετεωρολογία, η παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η περιβαλλοντική προστασία, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, η αεροπλοΐα, η ναυσιπλοΐα, οι σιδηρόδρομοι, η γεωργία, η βιοτεχνολογία, η ανακύκλωση, η δασοκομία, η αντιμετώπιση καταστροφών, τα σήματα κινδύνου, οι επιχειρήσεις διάσωσης, η πολιτική προστασία, οι περιπτώσεις κρίσεων ή έκτακτης ανάγκης, η κυκλοφορία, οι μεταφορές, η πολεοδομία και ο τουρισμός.

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι αφενός να αναλύσει με κριτικό μάτι το πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει να θέσει το διάστημα στην υπηρεσία των πολιτών της και αφετέρου να προσφέρει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το βαθμό επιτυχίας της, τις υφιστάμενες δυσκολίες, αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές.

Το βιβλίο αυτό έχει λάβει θετικές κριτικές από το Bulletin Quotidien Europe και πιο συγκεκριμένα από την «European Library».

Από κάτω μπορείτε να διαβάσετε τις κριτικές για το βιβλίο (Agence Europe S.A.-Bulletin Quotidien Europe-European Library No. 11879/1194, Tuesday 10 October 2017).

Επίσης, από κάτω μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες κριτικές για το βιβλίο (Agence Europe S.A.-Bulletin Quotidien Europe-European Library No. 12002/1218, Tuesday 17 April 2018).

Το βιβλίο αυτό έχει γίνει δεκτό από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Βιβλία του Ιωάννη Βασιλείου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Οι Τέσσερις Βασικοί Τομείς της Διαστημικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κεφάλαιο 2: Η Άσκηση της Διαστημικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κύρια Όργανα και Οργανισμοί

Κεφάλαιο 3: Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία