Η Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθήνα: Historical Quest (2015)

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι το βιβλίο αυτό δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά λόγω οριστικής λήξης συνεργασίας μεταξύ του Δρ. Ιωάννη Βασιλείου και του εκδοτικού οίκου Historical Quest.

Η Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην ουσιαστική πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και στην οικοδόμηση και αποκατάσταση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της πολιτικοκοινωνικής σταθερότητας σε όλες τις εστίες «φωτιάς» που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της. Επιπλέον, βασικό μέλημα αποτελεί και η σύναψη αποτελεσματικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με εταίρους σε ολόκληρη την υφήλιο.

Στο παρόν βιβλίο εξετάζεται με κριτικό τρόπο η λειτουργία της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλύονται οι σχέσεις της Ένωσης με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, αναφέρονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί και εμπορικοί εταίροι, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται και μια αναδρομή στα σημαντικότερα γεγονότα που οδήγησαν σε αποσταθεροποιήσεις από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι τις πρόσφατες κρίσεις σε Ουκρανία, Κριμαία, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

Με αφετηρία τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τη Συνθήκη των Βρυξελλών και την καθοριστικής σημασίας Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ), το παρόν βιβλίο πραγματοποιεί μια κριτική ανάλυση της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ, η οποία εκτείνεται χρονικά ως τις μέρες μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα όργανα και τις επιτροπές της Ένωσης που ευθύνονται για την άσκηση του πολυσύνθετου αυτού πλέγματος πολιτικής, ενώ αναλύονται εκτενώς α) οι λειτουργίες και οι αποστολές της ΕΕ, β) οι κυριότερες υπηρεσίες, γ) οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την εύρυθμη χάραξη και άσκηση πολιτικής, δ) οι κυριότεροι εταίροι και ε) οι ήδη επιτευχθέντες στόχοι, σε συνδυασμό με τις μελλοντικές προοπτικές.

Η αποτελεσματικότητα, στα πλαίσια της λειτουργίας της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, αποκαλύπτει, όχι μόνο τις θετικές ικανότητες της Ένωσης σαν σύνολο, αλλά και τη δυνατότητα μιας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, γεγονός αξιοθαύμαστο, αν αναλογιστούμε, όχι μόνο το μεγάλο αριθμό τους, αλλά και τις επιμέρους διαφοροποιήσεις σε ορισμένους τομείς πολιτικής. Σε γενικές γραμμές, η συνεργασία αυτή κρίνεται ήδη αρκετά επιτυχημένη, αν ληφθούν υπόψη οι ομολογουμένως μεγάλες δυσκολίες, οι κίνδυνοι και η πολυπλοκότητα αρκετών ζητημάτων, στους νευραλγικούς τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

Ο τερματισμός του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εκτός από τις καταστροφές και τις χαμένες ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, σηματοδότησε και μια νέα πραγματικότητα για ολόκληρο τον πλανήτη, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Ο Ψυχρός Πόλεμος, οι πολύνεκρες κρίσεις σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική, όπως επίσης και οι διαρκώς ταλαντευόμενες σχέσεις των δυο παραδοσιακών Υπερδυνάμεων, κατέστησαν αναγκαία μια αποτελεσματική κοινή δράση των κρατών-μελών της ΕΕ για την αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων με αμφίβολο και πιθανότατα επικίνδυνο αντίκτυπο.

Πέραν της εισαγωγής, το παρόν βιβλίο αποτελείται από πέντε επιπλέον κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 2, με τίτλο «Ποιά η Σημασία της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», διαφαίνεται επακριβώς η σπουδαιότητα αυτής της πολιτικής, με έμφαση α) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), β) στο ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, γ) στις σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, δ) στις Αποστολές του Petersberg (Petersberg Tasks) και ε) στις εν γένει ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές της ΕΕ ανά την υφήλιο.

Στο Κεφάλαιο 3, πραγματοποιείται «Μια Σύντομη Ιστορική Αναδρομή: Από τη Συνθήκη των Βρυξελλών στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και τις Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ». Το κεφάλαιο ξεκινάει με μια κριτική ανάλυση σχετικά με το κλίμα που ακολούθησε τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την ανάγκη για μια οργανωμένη και συστηματοποιημένη κοινή Ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Ακολουθούν εκτενείς αναφορές στη Συνθήκη των Βρυξελλών, στην εγκαθίδρυση και τις σημαντικότερες επιτυχίες της ΔΕΕ, στο ρόλο του ΝΑΤΟ και στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Στο Κεφάλαιο 4, το οποίο τιτλοφορείται «Βασική Δομή και Λειτουργίες της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κύρια Όργανα και Επιτροπές», παρουσιάζεται το σύστημα λειτουργίας της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αναλύονται οι σχέσεις της ΕΕ και της Eurostat με χώρες, ενώσεις και οικονομικές κοινότητες της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής, του Ειρηνικού, της Αφρικής, της Ασίας και της Ωκεανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις σχέσεις με τις δύο Υπερδυνάμεις, οι οποίες, ούτως ή άλλως, πάντοτε χρήζουν ιδιάζουσας προσοχής σε οποιαδήποτε πολιτική ή οικονομική ανάλυση.

Στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται με κριτικό μάτι οι «Περιφερειακές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Γειτονικές Γεωγραφικές Ζώνες» και ειδικότερα ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ), η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), η Ανατολική Εταιρική Σχέση, η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση, η Συνέργεια του Εύξεινου Πόντου, η Εταιρική Σχέση για τη Δημοκρατία και την Κοινή Ευημερία, η Στρατηγική για την Κεντρική Ασία, η Πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική και η Βόρεια Διάσταση, ενώ υπογραμμίζονται α) η συμμετοχή και ο ρόλος των ΗΠΑ και της Ρωσίας και β) οι επιπτώσεις που επέφερε, στις προαναφερθείσες πολιτικές, η ανάμιξή τους σε πρόσφατες αιματηρές κρίσεις (Αφγανιστάν, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Κριμαία).

Τέλος, στο Κεφάλαιο 6, εξάγονται ορισμένες «Συμπερασματικές Παρατηρήσεις» και επιχειρείται μια αποτίμηση των πολιτικών της ΕΕ σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Ζητήματα όπως η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, η οικοδόμηση και διατήρηση της ειρήνης και της δημοκρατίας, η δικαιότερη άσκηση εμπορικών και οικονομικών πολιτικών και η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, αποτελούν ζωτικής σημασίας προτεραιότητες της Ένωσης και βασικούς ρυθμιστικούς παράγοντες για το μέλλον της.

Το βιβλίο αυτό έχει γίνει δεκτό από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Επίσης, το βιβλίο αυτό έχει λάβει θετικές κριτικές από το Bulletin Quotidien Europe και πιο συγκεκριμένα από την «European Library»

Βιβλία του Ιωάννη Βασιλείου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Ποια η Σημασία της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κεφάλαιο 3: Μια Σύντομη Ιστορική Αναδρομή: Από τη Συνθήκη των Βρυξελλών στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και τις Σχέσεις
ΕΕ-ΗΠΑ

Κεφάλαιο 4: Βασική Δομή και Λειτουργίες της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Κύρια Όργανα και Επιτροπές

Κεφάλαιο 5: Περιφερειακές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Γειτονικές Γεωγραφικές Ζώνες

Κεφάλαιο 6: Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία